Betingelser for salg til Blue City

Hvis du ønsker at sælge film, spil eller forbrugerelektronik til Blue City, skal du acceptere nedenstående medlemsbetingelser.

Oprettelse af medlemskab er gratis. For at blive oprettet som medlem i en af vores butikker, skal du medbringe både adresse- og billedlegitimation, så vi kan se at det er dig vi opretter i butikken. Du vil blive bedt om at udfylde en oprettelsesblanket, som vi gemmer i butikken. Du skal være minimum 15 år for at blive medlem.


1.   Generelt

Ændringer i persondata, dvs. navn, adresse, e-mail og telefonnummer, skal hurtigst muligt meddeles Blue City. Medlemskabet er gratis og kan til enhver tid opsiges af begge parter uden varsel. Medlemskabet bortfalder automatisk, hvis du som medlem ikke har været aktiv i mere end ét år.

2.   Særlige betingelser for salg af elektronik, film og spil

Hvis du ønsker at sælge forbrugerelektronik skal du ved oprettelse i en Blue City butik fremvise gyldigt billede-id og sygesikringsbevis, samt medlemskort i eget navn, såfremt du allerede er medlem. Ved efterfølgende henvendelser vil Blue City validere din adresse, hvorfor sygesikringsbevis vil skulle fremvises på forlangende, ved hvert efterfølgende besøg.

Bemærk at du ikke kan sælge varer til en værdi af 2.000 kr. eller derover, før du er fyldt 18 år.

Når du sælger varer til Blue City, indestår du for, at varen er din personlige ejendom, og at du i øvrigt er berettiget til at sælge den. I tvivlstilfælde kan Blue City kræve dokumentation for ejerskab, f.eks. i form af en faktura eller ordrebekræftelse.

Når Blue City modtager en vare, vil varens stand blive vurderet af enten Blue City eller en af vores godkendte samarbejdspartnere. Produktet forbliver kundens ejendom, så længe der ikke er indgået en bindende handel. Blue City har ansvaret for produktet, så længe der er i vores besiddelse. Dog fraskriver vi os ethvert ansvar for eventuelt datatab.

Blue City forbeholder sig retten til at afvise en vare, såfremt den for eksempel er i en så dårlig stand, at videresalg ikke er mulig uden tab, eller for eksempel hvis der allerede er for mange eksemplarer af den pågældende type på lager.

Hvis Blue City kan godkende varen, tilbydes du en pris for varen. Tilbud afgivet i butikken skal godkendes straks, ellers bortfalder det.

Hvis du accepterer prisen, er handlen bindende for begge parter. Blue City forbeholder sig dog retten til at ophæve handlen og kræve omkostninger/tab dækket, såfremt det viser sig, at varen ikke tilhører dig, eller hvis varen har en ikke uvæsentlig defekt eller skade, som du ikke oplyste om forud for salget.

Det er dit eget ansvar at fjerne indhold/data fra enheder, inden du overgiver dem til Blue City, ligesom det er dit eget ansvar at gemme dette indhold/data på andre enheder, hvis du ønsker at bevare dem. For en sikkerheds skyld renser Blue City indleverede enheder, men der er ingen garanti for, at indholdet/data ikke kan genskabes af tredjemand.

Blue City kan ikke drages til ansvar for manglende fjernelse af indhold/data fra indleverede enheder, uanset hvordan rensningen af enheden er foregået.

Hvis Blue City bliver opmærksom på indhold/data, som strider mod gældende lov, forbeholder Blue City sig altid retten til at anmelde forholdet til Politiet og/eller andre relevante myndigheder og rettighedshavere.

Når du sælger en vare til os, skal du vælge, om du ønsker beløbet indsat på din medlemskonto, hvor beløbet vil være højere end hvis du vælger at få beløbet udbetalt, dvs. indsat på din bankkonto (kun danske kontonumre accepteres). Er beløbet indsat på din medlemskonto, skal det bruges på andre varer i butikken og kan ikke efterfølgende indløses til kontanter.

 

3.   Persondata

Blue City registrerer og gemmer de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med oprettelse af medlemskabet.

Oplysningerne kan gemmes indtil et år efter medlemskabets ophør. Du kan altid rette henvendelse til Blue City og få at vide, hvilke oplysninger der er registreret om dig og få eventuelle fejlagtige oplysninger rettet.

 

4.   Ophævelse

Blue City forbeholder sig retten til at ophæve dit medlemskab og blokere for genoprettelse, såfremt der er eller forekommer at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på disse betingelser, herunder, men ikke begrænset til, vanhjemmel (salg af varer, som ikke tilhører sælger) og afgivelse af falske oplysninger.

Hvis der er mistanke om kriminelle forhold, vil forholdet uden undtagelse blive indberettet af Blue City, til politiet og relevante rettighedshavere.

 

5.   Andre forhold

Du har som medlem pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt.

Blue City har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Ændringer vil dog alene få virkning 30 dage efter, at disse er meddelt til dig som medlem via e-mail eller på anden vis.